Sint Jozef Parochie

Maria - meimaand

Tijdens de maand mei barst de schepping van schoonheid en nieuw leven na een lange winter. Misschien is dit de reden dat Maria wordt geassocieerd met dit seizoen van overvloed. De overvloed van de natuur gedurende de maand mei weerspiegelt de voortdurende Maria's vruchtbare aanwezigheid in het leven van de Kerk.  

Als christenen mogen wij ons tot Maria met de spontaniteit van kinderen die zich tot hun moeder wenden voor verzorging, voor troost, voor hulp in tijden van nood en voorspoed. Voor ons, die haar kinderen zijn, is ze inderdaad, zoals het eeuwenoude Marialied „Salve Regina”: `ons leven, onze vreugde en onze hoop`. 

Mei, de maand van Maria, biedt de gelegenheid om enkele van de rijke Maria devoties die de Kerk ons door de eeuwen heen heeft aangeboden, te vernieuwen of te ontdekken. We kunnen bijvoorbeeld in mei dagelijks de rozenkrans bidden, zodat we, samen met Maria over de mysteries van de verlossing na kunnen denken. We kunnen dagelijks het eenvoudige maar mooie gebed van het Angelusgebed bidden, dat ons herinnert en uitnodigt tot nadenken over het mysterie van de Menswording door Maria's toestemming aan de aartsengel Gabriël. Het mooie van deze toewijdingen is dat het ons helpt onze dag te accentueren met gebed. Er zijn veel prachtige manieren om Maria te eren en haar deugden na te volgen. 

Laten we ons toevertrouwen aan Maria's moederlijke voorspraak, zodat zij ons en onze gezinnen, onze samenleving en de Kerk kan beschermen.
 

Sint Jozef Parochie