Sint Jozef Parochie

Kerstboodschap

„In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen.” 

Beste parochianen,

Over een paar dagen vieren we Kerstmis. Een feest van vreugde en hoop. 
Helaas zal het vieren van Kerstmis wederom anders zijn. We blijven geconfronteerd met een enorme crisis van moderne tijd. Een tijd die het spirituele, sociale en het economische leven van de wereld verstoord. 
Te midden van alle zorgen en uitdagingen wordt de liefde van God aan ons geopenbaard in de prachtige gave van zijn Zoon, Jezus. Met de engelen in Bethlehem zet het geloof ons ertoe aan met vreugde te zingen: "Glorie aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen!"  

Jezus kwam in een wereld waar pijn en lijden was. God werd een van ons, nam een menselijke vorm aan. Jezus beleefde de vreugdevolle momenten van het leven, maar ook het lijden dat deel uitmaakt van het menselijk bestaan. Uiteindelijk gaf Hij zijn leven voor ons aan het kruis.
Door Zijn komst en leven brengt Hij ons hoop en vreugde, dat lijden en zelfs de dood nooit het laatste woord heeft. Het evangelie van Kerstdag verkondigt ons: „Alles is door Hem geworden van wat het geworden is. In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan.”

Ook nu blijft Jezus tijdens onze levensreis met ons wandelen. Hij is het licht dat ons richting geeft. Toen de Wijzen uit het Oosten het Kind in de Kribbe zagen in het holst van de nacht herkenden ze het licht dat hun redding bracht.
Moge deze moeilijke en donkere tijden, het licht van Christus ons licht zijn. Laat vreugde en de hoop van Kerstmis ons moed en kracht geven om te geloven dat dingen beter kunnen worden en beter zullen worden. God zal ons nooit verlaten of in de steek laten. Hij is met ons 
verenigd en kan nooit van ons worden gescheiden.

Mogen we Zijn nabijheid met Kerstmis meer dan ooit ervaren. Hoewel we elkaar niet kunnen omhelzen, weet dat Hij ons vasthoudt. Terwijl ons masker ons gezicht verbergt, weet dat Hij onze glimlach en onze zorgen ziet. En terwijl we onze sociale afstand bewaren, weet dat Hij nooit ver van ons verwijderd is, Hij wandelt aan onze zijde. Hij is altijd bij ons.

We wensen u allen van harte een Zalig Kerstfeest!

Het pastorale team van de parochie Sint-Jozef
 

Sint Jozef Parochie