Sint Jozef Parochie

Jubilaris in het zonnetje

Harry Sterke uit Haaren werd in het zonnetje gezet voor 38 jaar trouwe dienst al koster en allerlei hand- en spandiensten

Hij kreeg uit de handen van de pastoor namens het pastorale team een mooie Jozefspeld, oorkonde en een handgeschilderd Jozef icoon.
Daarnaast kreeg hij van collega kosters en familie mooie bloemen en vele felicitaties. 

 

 

Sint Jozef Parochie