Sint Jozef Parochie

Hongerdoek, vastentijd

Deze hongerdoek is gemaakt door een uit Nigeria afkomstige kunstenaar, Emeka Udemba. Hij stelt ons de vraag: wat kunnen wij doen om zorg te dragen voor onze aarde, voor de mensen? Maar ook voor de planten en de dieren.

Het is een collage van veel lagen uitgescheurde krantenknipsels. De wereldbol rust in twee paar handen in een grenzeloze roodachtige ruimte. Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren met onze wereld: is de aarde nog veilig in mensenhanden of laten we haar vallen?

Na Carnaval begint de vastentijd. Een tijd van bezinning voordat het Pasen wordt. 40 dagen en 6,5 week de tijd om over die schepping na te denken. We zien dat de gevolgen van de klimaatcrisis erg groot zijn voor de derde wereldlanden, zoals in Afrika en Azië. Extreme temperaturen, droogte en hongersnoden. Bovendien is er op verschillende plaatsen oorlog en vernietiging.

De landelijke Vastenactie steunt ieder jaar zo’n 70 kleinschalige projecten. Het thema is dit jaar ‘Mensen onderweg’. Mensen, die hun huis moeten verlaten vanwege natuurrampen of oorlog. We kijken speciaal naar de meest onderontwikkelde deelstaat Warrap van Zuid-Soedan.

Wilt u deze vastenperiode minderen voor een ander? Door bijvoorbeeld een dagje extra geen vlees te eten, de auto te laten staan of de televisie uit te laten? Het uitgespaarde geld zou u aan de Vastenactie kunnen doneren. Kijk hier voor meer informatie

Het onderwerp van de kwetsbaarheid van de schepping komt ook ter sprake op zondagmiddag 3 september in het Natuurtheater. Noteer het alvast in uw agenda, als de aarde u ter harte gaat.

Marijke Blesgraaf
MOV parochie St. Jozef
 

Sint Jozef Parochie