Sint Jozef Parochie

Het kerkkoor Haaren zoekt nieuwe leden

Het kerkkoor zingt weer.

Tijdens de lockdown periode hebben 5 heren van het kerkkoor onder de bekwame leiding van dirigent Corné Pijnenburg vele eucharistievieringen muzikaal kunnen opluisteren. Zij hebben hiervoor vele positieve, stimulerende reacties gekregen.

Op 29 juli heeft het koor de repetities hervat en op zondag 1 augustus heeft het de eucharistieviering weer opgeluisterd. Omdat de dames lang niet mee gezongen hebben moet het repertoire weer goed doorgenomen worden. Daarnaast heeft de dirigent ook twee ‘nieuwe’ missen op het repertoire gezet.

- Als eerste de één stemmige Missa ‘ín tempore angustiae’ van Fr Bullens. 
Deze mis is in opdracht van de kerkelijke instelling ‘St Gregorius” in het bisdom ’s-Hertogenbosch gecomponeerd. De heren hebben die mis al een aantal keren gezongen maar het is fijn dat de dames nu ook mee gaan zingen.
- Als tweede de gregoriaanse mis, Missa in Simplicitate. 
Vol enthousiasme wordt er op donderdagavond hieraan gerepeteerd mede als voorbereiding op de komende vieringen.

Een aantal leden hebben in de corona tijd het koor moeten verlaten door overlijden of om gezondheid redenen. De bezetting van de partijen is mede hierdoor minimaal. Het zou fijn zijn als er mensen bereid zouden zijn om het koor te komen versterken. Juist op dit moment, nu veel van het repertoire weer grondig doorgenomen moet worden, is het een goed moment om mee te komen zingen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom, elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het parochiehuis. Kom gerust eens luisteren als het koor zingt bijvoorbeeld op zondag 15 augustus met Maria hemelvaart. Het koor wil met een goed en eenvoudig programma nog vele jaren de eucharistievieringen in onze parochie muzikaal ondersteunen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze secretaresse
Nelly van Antwerpen. 
Tel: 0411 - 621639 of 06 - 25 11 68 84.

 

Sint Jozef Parochie