Sint Jozef Parochie

Het Diri-Organ-Koor

Vanwege het Coronavirus mag er al weken geen koor zingen tijdens Eucharistievieringen.

Tijdens een stille viering is Christus natuurlijk net zo goed aanwezig als in een H. Mis met zang. Toch beleef je het anders als er wordt gezongen. Daar moet de Dirigent van het Kerkkoor in Haaren ook aan gedacht hebben.

De 1,5 meter Corona-regel is moeilijk te combineren met een zangkoor. “Daar hebben we het volgende op gevonden.”, dacht de Dirigent. De zondag daarna werd er weer gezongen. Het was voor de gelovigen wel even zoeken waar het zingen vandaan kwam. Als je op de goede plek zat, kon je af en toe een hoofd boven het orgel zien uitkomen.

De zang kwam van het Diri-organ-koor.Met één man als dirigent, organist èn koor, heb je geen 1,5 meter Coronaprobleem. Al weken lang hebben we -ondanks de Coronaregels- een gezongen Hoogmis op zondag. Je kunt aan alles merken dat het bijdraagt aan de beleving tijdens de Eucharistievering. Het enthousiasme van Dirigent-Organist-Zanger heeft ook een beperking.  

Op het einde, na de zegen en het slotlied, zingt en speelt het Diri-organ-koor gewoon door. Dat betekent: geen gelegenheid voor applaus.  
Toch willen we onze waardering laten blijken. Geen applaus in de Kerk? Dan doen we het toch via de nieuwsklok, klokje en website! Bedankt Dirigent.

Een parochiaan.


 

Sint Jozef Parochie