Sint Jozef Parochie

Terugblik: De werkelijkheid van het onzichtbare

OPNIEUW EEN INTERESSANTE AVOND OVER GELOVEN

Afgelopen dinsdagavond 10 mei was er weer een avond met een geloofsgetuigenis in het St. Jozefcentrum.

De onderwerpen waren dit keer:
- Zien met nieuwe, geestelijke ogen, nederigheid en Pasen.
- De waarachtige verrijzenis of opstanding van de Heer en dat Hij het nieuwe  leven in de mensheid gebracht heeft.
- Ook “Pasen binnen in ons”: dat Hij door de Doop in ons verrijst en ons deel maakt aan Zijn opstandingsleven, Zijn overwinningsleven.

Dit leidde tot een mooie en leerzame gedachtenwisseling.
Er komt een vervolg, waarschijnlijk na de zomer: zie informatie bij de kerkberichten in de Nieuwsklok en op de website.  

Hein Gonlag


INTERESSANTE AVOND OVER GELOVEN

Naar aanleiding van het boek van Hein Gonlag Afgelopen dinsdagavond 5 april was er een verrassende avond in het St. Jozefcentrum.

Hein Gonlag leidde deze avond. Uitgaande van zijn boek “ De werkelijkheid van het onzichtbare” kwamen er mooie maar ook moeilijke thema’s aan de orde: het dagelijks gebruiken van een stille tijd, vergeven worden en vergeving schenken, de overal werkende Heilige Geest en hoe mensen veranderen door het Geloof. Vanaf het begin was er een prima interactie tussen Hein (soms aangevuld door zijn vrouw Heike) en de ongeveer 20 aanwezigen. Op 10 mei komt er een vervolgavond 

Bert Blesgraaf

Sint Jozef Parochie