Sint Jozef Parochie

De veertigdagentijd

DE DEUR VAN ONS HART DURVEN TE OPENEN VOOR GODS LIEFDE 
Op woensdag 17 februari begint de jaarlijkse Veertigdagentijd, op weg naar Pasen.

Aan het begin van veertigdagentijd krijgen we het askruisje. Met dit teken worden we eraan herinnerd dat we stof zijn en tot stof zullen terugkeren (Gen.1,19).  Een goede vastentijd begint niet enkel met het ontvangen van het askruisje, maar vooral met een voornemen in ons hart. De kern wordt ons aangekondigd door de profeet Joël: „Keert tot Mij terug van ganser harte...” (Joël 2:12).

De Kerk leert ons dat er drie aandachtspunten zijn waar we ons tijdens de vastentijd op kunnen concentreren en die ons helpen te groeien gedurende deze 40 dagen: gebed, vasten en aalmoes geven. Hierdoor bereiden we ons voor op weg naar Pasen, waarin we het lijden, het sterven van Christus gedenken en Zijn verrijzenis vieren. 
In deze tijd wordt ons gevraagd onszelf te confronteren met het kruis van Jezus Christus. Hij gaf alles, zelf Zijn eigen leven voor ons. We staan niet gewoon onder het kruis om het te aanschouwen. Ook wij zijn geroepen om het kruis op te nemen en onze Heer en Meester te volgen.  

Het is goed om ons eens zelf te bevragen naar de essentie van het leven, onze relatie met God, onze missie te weerspiegelen. We worden uitgenodigd om de boodschap van het kruis te leren en na te leven. Jezus deelt met ons zijn lijdende liefde. Een liefde die volhardt te midden van bestraffing en haat. Een liefde die nooit timide en zwak wordt ondanks hevige tegenstand. De deur van ons hart open te zetten voor de gaven van Gods liefde, omdat we beter in staat zouden zijn de gaven van God in ons leven te herkennen. Als we voor God tijd en ruimte reserveren, vragen we de Heer om ons meer nabij te zijn.

Mag de Veertigdagentijd ons dat schenken.

Voor u allen een vruchtbare Veertigdagentijd!
Pastoor Francis

Sint Jozef Parochie