Sint Jozef Parochie

Terugblik: Dank-U-wel viering

Afgelopen zondag was er een Dank-U-Wel viering in de Petruskerk voor alle dopelingen, communicanten en vormelingen uit de parochie.

Het was een mooie viering, welke muzikaal werd opgeluisterd door Anjo Brock. Communicanten en vormelingen hebben geholpen met de lezingen, zang, gaven en collecte. De overweging werd verzorgd door priester Sander Kessler waarbij hij uitlegde hoe het gaat met de kinderen in het vluchtelingenkamp waar hij werkt in Oeganda, hoe ze daar naar school gaan, waar ze mee spelen en wat ze ervoor moeten doen om te eten en te drinken want dat allemaal is niet zo vanzelfsprekend als hier in Nederland.  Na afloop konden de communicanten, vormelingen en misdienaars nog genieten van een heerlijk frietje met een snack in de tuin bij het Jozefcentrum. 

Wij willen dank zeggen aan onze communicanten en vormelingen voor hun inzet  tijdens de catecheselessen en de vieringen

- Wij wensen dat iedereen Jezus voor altijd in hun hart zal meedragen. 
- Wij wensen dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent, in  wie je vertrouwen stelt, bij wie je thuis kan zijn.
- Wij wensen dat je minstens elke dag één fijn moment mag beleven: een ontmoeting, een lach, iets goeds, iets moois, iets teders...
- Wij wensen dat je iedere dag iets mag hebben dat je boeit, iets waarbij je herademt, iets waarbij je opnieuw moed krijgt.
- Wij wensen dat je minstens één mens gelukkig mag maken door je verschijning,  je goedheid, je vriendschap en  je medeleven.
- Wij wensen dat je elke avond zachtjes kan zeggen: het leven is heerlijk, mijn vrienden zijn goed, ik ben tevreden. Dank u God! 

We hopen velen van jullie te mogen blijven ontmoeten bij vieringen in onze kerken. Na de zomervakantie starten we weer met nieuwe activiteiten en vieringen voor de jeugd. Te beginnen met op zondag 4 september om 11.00 uur in de St. Petruskerk een eucharistieviering waarbij de schooltassen zullen worden gezegend voor een goede start van het nieuwe schooljaar.
 

 

Sint Jozef Parochie