Sint Jozef Parochie

Ceciliafeest H. Lambertuskerkkoor

Zondag 20 november hebben wij ons jaarlijkse Ceciliafeest gevierd.

St. Cecilia is sinds de late middeleeuwen de patroon heilige van o.a. de kerkmuziek en mede daardoor van de kerkkoren. Haar naamdag is 22 november vandaar dat vele kerkkoren rond die datum hun Ceciliafeest vieren.

Na een mooi gezongen Eucharistieviering in onze kerk zijn wij naar Herberg van Boxtel gegaan voor het feest. Tijdens dit feest worden traditie getrouw jubilarissen gehuldigd. Dit jaar waren dat Mien van der Mee - de Groot en Nelly van Antwerpen - van Asten.

Mien zingt al 25 jaar trouw bij de alten. Helaas is dat door haar gezondheid niet meer mogelijk. Het was fijn dat ze er nu wel bij was en als dank hebben wij haar de Solsleutel op een marmeren voetstukje overhandigd.
Nelly zingt al 30 jaar bij de sopranen en is al vele jaren onze secretaresse. Voor haar inzet werd ze in de bloemetjes gezet.

Na de huldiging hebben wij er een prachtig feest van gemaakt. Een goochelaar verraste ons op onnavolgbare trucs, en het feest werd afgesloten met een heerlijk buffet.
Vol goede moed gaan wij verder werken aan het kerstprogramma o.l.v. onze enthousiaste dirigent/organist Corné Pijnenburg. 

Als u mee wilt zingen met ons koor dan bent u van harte welkom op de repetitie op donderdagavond in ons parochiehuis. Informatie over ons koor wil Nelly graag geven. Tel: 06 - 25 11 68 84  of via de E-mail

Ook willen wij  het Parochiebestuur danken voor de vrijwilligersavond van onze parochie op vrijdag 18 november. Wij hebben erg genoten van deze goed georganiseerde avond.
 

Sint Jozef Parochie