Sint Jozef Parochie

Adventsactie voor Gaza

Hoopvolle ontwikkelingen zijn er rond de zorg voor moeders en jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! 

Hoewel dit natuurlijk geweldige ontwikkelingen zijn, zijn we er nog lang niet. We weten nog niet wat de corona-crisis wereldwijd voor invloed heeft op de cijfers, maar ook als we die buiten beschouwing laten, halen er jaarlijks nog altijd ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of diarree. En overlijdt er nog altijd iedere twee minuten een moeder in het kraambed.

De adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.  

Wat is er aan de hand?
De Gazastrook is een smalle strook Palestijns land, ingeklemd tussen de Middellandse Zee en Israël. De mensen in de Gazastrook lijden onder een combinatie van problemen: een slepend politiek conflict, instabiliteit, hoge werkeloosheid, diepe armoede en beperkingen in hun gaan en staan. Ze leven veelal van humanitaire hulp die momenteel echter fors afneemt, onder andere door covid-19 restricties.

Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. U kunt ook uw bijdrage achter in de kerk in de daarvoor bestemde bussen doen. Bij voorbaat veel dank!


Na enkele jaren in de adventstijd de blauwe zusters gesteund te hebben, wil de MOV-groep dit jaar graag aansluiten bij de landelijke adventsactie, speciaal de projecten in de Gazastrook, dicht bij Bethlehem. De landelijke adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Zo steunen ze projecten in Somalië, in El Salvador, in Gaza en in Zimbabwe. 

Veel zwangere vrouwen in de Gazastrook hebben dringend behoefte aan goede zorg rondom hun zwangerschap en bevalling. Voor veel van hen is een medisch centrum echter onbereikbaar. Dit project geeft ze toegang tot goede zorg en begeleiding tijdens en na hun zwangerschap.

In de kerken vindt u folders en posters.

Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.
U kunt ook uw bijdrage achter in de kerk in de daarvoor bestemde bussen doen.

Bij voorbaat veel dank!

Sint Jozef Parochie