Sint Jozef Parochie

Adventsactie 2022

Om vooruit te komen in het leven is ook de vroege verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen heel belangrijk. Daarmee krijgen zij een hoopvollere toekomst. Daarvoor wordt uw steun gevraagd!  

In de kerken hangen posters en er liggen folders van het project. 

U kunt achter in de kerken geld achterlaten voor het project of
een bedrag overmaken naar IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. o.v.v. project El Salvador


Ieder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kans op een goede toekomst en ontsnapping uit de extreme armoede. Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld. Adventsactie wil bijdragen aan het verminderen van deze ongelijkheid en steunt verschillende projecten rond het thema ‘kinderen en gezondheid’. Lees hier meer over de motivatie van Adventsactie om deze projecten te steunen


Tijdens de adventstijd – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. 

Daarom vertellen we verhalen van mensen, uit El Salvador, die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken. In het noorden van El Salvador heeft Vastenactie al geholpen met de verbetering van de lichamelijke gezondheidszorg, maar ook de  vroege verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen is heel belangrijk. Daarmee kun je de vicieuze cirkel van armoede doorbreken!

In de kerken hangen posters en er liggen folders van het project. 

U kunt achter in de kerken geld achterlaten voor het project of
een bedrag overmaken naar IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. o.v.v. project El Salvador

Hartelijk dank voor u steun
MOV parochie St. Jozef

Meer informatie

Sint Jozef Parochie