Sint Jozef Parochie

Ad Kennes: 60-jaar priester

Op zondag 19 juni is er een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Petruskerk vanwege het 60-jarig! Priesterfeest van pastor Ad Kennes. 

Zelf zegt hij daarover: “dankbaar ben ik jegens de Heer Jezus die mij in staat heeft gesteld om 60 jaar in zijn dienst te werken in de Kerk van ons bisdom ’s-Hertogenbosch”.  

Na afloop bent u tussen 12.30 – 14.00 uur  van harte welkom op de receptie die in de tuin van de pastorie zal  plaatsvinden (ingang via de begraafplaats). Bij slecht weer is de receptie in het Jozefcentrum naast de Kerk. 
 

Sint Jozef Parochie