Sint Jozef Parochie

800 jaar St. Jan 's-Hertogenbosch

In 2022 vieren we 800 jaar Sint-Jan.

De Sint-Jan is al vele eeuwen een vast ankerpunt van onze stad. De middeleeuwse kathedraal en de stad ’s-Hertogenbosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Sint-Jan is een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen geleden is gesticht. Verleden, heden en toekomst van de Sint-Janskathedraal worden in 2022 extra belicht. De Sint-Jan: hartelijk, gastvrij en open.

Er zijn veel verschillende activiteiten om dit jubileum te vieren.

Ga hier naar de website van 800 jaar St. Jan
Klik hier voor een overzicht wat er in dit jubileumjaar allemaal georganiseerd wordt


Pauselijk gedecoreerden

In het kader van het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan nodigt Mgr. De Korte alle pauselijk gedecoreerden in ons bisdom uit om naar de kathedraal te komen. In het bisdom zijn velen pauselijk onderscheiden voor hun grote inzet voor de (lokale) Kerk en de samenleving.

Op woensdag 29 juni, hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, wil de bisschop alle gedecoreerden ontvangen als blijk van grote waardering. Daarnaast is het mooi dat de pauselijk gedecoreerden elkaar informeel kunnen ontmoeten. De dag begint om 10.30 uur met een pontificale Eucharistieviering in de Sint-Jan. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een broodje. 

Alvast heel hartelijk dank.
Wij hopen velen te mogen begroeten op woensdag 29 juni.

Met vriendelijke groet, namens bisschop De Korte,  
Freek van Genugten.

Sint Jozef Parochie