Sint Jozef Parochie

Terugblik: 12,5 jarig Bisschopjubileum

Afgelopen zondag was het dubbel feest: het feest van St. Jozef, onze patroon, én van het koperen bisschopsjubileum van monseigneur Mutsaerts. De mis ging over een licht zijn en echt luisteren. Bisschop de Korte was dankbaar voor de inzet van de hulpbisschop, die zich veel richt op jongeren. Ontroerend was dat hij zei dat je toch heel goed kunt samenwerken, ook al ben je het niet over alles eens. Dat is een wijze les voor ons allemaal.

Sigrid en Jodi hadden heel goed gezorgd voor lekkers en gelukkig kwamen veel mensen even feliciteren.
Al met al een mooie zondag!
Marijke Blesgraaf

Foto's: Peter Franken
Sint Jozef Parochie