Sint Jozef Parochie

Vormelingen Moergestel te gast in Trappistenklooster

Op woensdag 17 februari 2016 mochten wij met de vormelingen van Moergestel te gast zijn bij de Trappisten van Koningshoeven.
We waren goed op tijd om de middagdienst bij te wonen.
Het was een mooie ervaring om te broeders samen te horen zingen en bidden.
Na deze dienst bleven we daar nog zitten.
Broeder Christiaan kon zeer boeiend vertellen over het kloosterleven de gebedstijden, de eerste al om 4 uur ’s morgens en de diverse werkzaamheden die de broeders verrichten.
De broeder leerde ons toen een lied: ”Samen vurig van Geest”.
Daarna gingen we naar de grote kloosterkerk.
Bijzonder waren de uit hout gesneden beelden in de koorbanken. 
De vormelingen waren zeer geïnteresseerd  en hadden veel vragen aan broeder Christiaan.
Hij had er plezier in om ons daar een duidelijk antwoord op te geven.
Tot slot kregen we in de refter nog wat te drinken.
Op naar de kloosterwinkel, om te kijken wat de broeders aan zelf gemaakte producten verkopen;
o.a. brood,kaas, chocolade.    
Toen was het eigenlijk al de hoogste tijd om weer naar Moergestel terug te fietsen.
We hopen dat de vormelingen weer een mooie ervaring rijker zijn.  

Namens de werkgroep vormsel Moergestel
Paula Hoeven

www.koningshoeven.nl

Sint Jozef Parochie