Sint Jozef Parochie

Videokanaal "Katholiek Leven"

De Nederlandse bisschoppen zijn sinds januari van dit jaar een videokanaal gestart op YouTube. De naam van het videokanaal is Katholiek Leven. Abonneren kan via YouTube en via een Facebookpagina die is ingericht. Op korte termijn wordt ook de bijbehorende website www.katholiekleven.nl gelanceerd. Wekelijks worden nieuwe items geplaatst, zowel filmpjes als foto’s.
De eerste video’s op YouTube laten zien met welke rubrieken Katholiek Leven zal starten: geloofsportretten in de serie ‘Ik Geloof’, items over de Bijbel in ‘De Boodschap’ en filmpjes over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In de loop van de tijd worden nog meer rubrieken toegevoegd.

De (nieuwe) media zijn van belang bij het in beeld brengen van de actuele relevantie van geloof voor het leven van alledag. Namens de Bisschoppenconferentie laat kardinaal Eijk weten: “De Katholieke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en Zijn Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit doet zij op alle mogelijke manieren, in onze tijd ook via de nieuwe media. Mensen die in het christelijk geloof geïnteresseerd zijn, verlangen vooral een antwoord op de vraag: wat betekent het concreet voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de vrucht van Zijn kruis en Hem navolg door God en medemens lief te hebben? Door middel van het nieuwe videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de Katholieke Kerk in Nederland laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.”

Logo en naam

‘Leven’ is een werkwoord. Items op het videokanaal zullen laten zien hoe individuele personen katholiek leven. ‘Leven’ is ook een zelfstandig naamwoord. Zo zal het videokanaal ook het katholieke leven in beeld brengen in bijvoorbeeld reportages.

De volledige naam en tekst (payoff) bij het logo zijn: ‘katholiekleven.nl: geloof, hoop en liefde in de Katholieke Kerk’. Daarmee sluit Katholiek Leven aan bij verbindende en opbouwende waarden die algemeen worden herkend, en die blijvend actueel en relevant zijn. De apostel Paulus noemt ze in zijn brief aan de christenen van Korinthe: “Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste” (1 Korintiërs 13, 13).
Het hart (de liefde) is in het logo het grootst afgebeeld en komt voorop. Verder zijn in het logo verwerkt het kruis (het geloof) en het anker (de hoop). Zo mag de liefde, die de grootste is, mensen hoop geven en geloof. Het logo laat zich ook omdraaien en lezen met het geloof voorop. Voor christenen volgt de liefde immers uit het geloof in God en de daarmee samenhangende opdracht of roeping tot naastenliefde.

Sint Jozef Parochie