Sint Jozef Parochie

Terugblik: Gezinsviering en 'kindje wiegen' in de H. Lambertuskerk in Haaren

Op zaterdag, kerstnacht was er om 19.00 uur een Kerstgezinsviering.
Het was een drukbezochte viering door jong en oud. Kinderen liepen met een lichtjes proccesie de kerk in, gevolgd door de pastoor en Jozef en Maria.
Kinderen deden actief mee als lector, als misdienaar en collectant.
Gitaar club Da Capo verzorgde samen met ons eigen kinderkoortje de muzikale ondersteuning.
Aan het einde van de mis kreeg ieder kind nog wat lekkers mee en was er voor elke bezoeker (jong en oud) nog een mooie kerstwens van de pastoor met het kindje Jezus

'Kindje wiegen'
Op eerste Kerstdag was er om 11.30 een viering voor de allerkleinsten.
Tijdens deze viering werd  er bij de Kerststal het Kerstverhaal vertelt, werden er liedjes gezongen en muziek gemaakt
Na afloop kregen alle kinderen nog wat lekkers en een kindje Jezus mee naar huis.
Ook het boekje met het Kerstverhaal en kleurplaten ging mee naar huis.
 

 

Sint Jozef Parochie