Sint Jozef Parochie

Persbericht 50 jaar levenskerk

50 JAAR LEVENSKERK: EEN SPIRITUELE PROEFTUIN

Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Levenskerk, in Oisterwijk, is een bijzonder en mooi boek samengesteld. Het gaat over een kerk en een parochie die in vele opzichten een spirituele proeftuin heeft willen zijn. Bijzonder is dat dit jubileumboek niet door een paar deskundigen is geschreven maar door ruim vijftig mensen die de Levenskerk van binnenuit hebben meegemaakt en hebben opgebouwd. Dit boek verschijnt niet alleen omdat de Levenskerk in 2016 vijftig jaar bestaat, maar ook om hiermee het naderende afscheid van de Levenskerk op 1 januari 2017 te markeren.

Over de inhoud van het boek

Het boek opent met een overzicht van gedenkwaardige, opmerkelijke en soms ook wel vermakelijke gebeurtenissen en feiten uit de afgelopen halve eeuw. Daarop volgen overzichten van bestuurlijke ontwikkelingen en van liturgische praktijken binnen de Levenskerk.
In de geschiedenis van deze parochie zijn vijf periodes te onderscheiden. Aan elk van deze periodes wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. De hoofdstukken openen telkens met een korte introductie, waarop interviews volgen met Levenskerkers uit het heden of verleden, afgewisseld door korte essays of columns over speciale onderwerpen en bijdragen over de vele parochiële werkgroepen. De teksten worden ondersteund en geïllustreerd met ongeveer tweehonderd foto’s, bijna allemaal in kleur.
Een afzonderlijk hoofdstuk bevat de tekst van preken of overwegingen uit de periode 2010-2016, gehouden door lekenvoorgangers tijdens liturgische vieringen. Dit hoofdstuk laat zien hoe de Levenskerk een spirituele proeftuin wilde zijn. Dat komt ook tot uiting in het spirituele strooigoed in andere hoofdstukken, herkenbaar door een eigen lay-out. Daarmee zijn teksten bedoeld van gebeden, liederen of beleidsstukken die zicht geven op de eigen spiritualiteit en geloofsvisie van Levenskerkers.
Het boek loopt uit op drie essays, waarin een socioloog, een theoloog en een pastor – ieder vanuit hun eigen vakmatige invalshoek – een schets geven van ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen halve eeuw. Bijzondere aandacht krijgen de verschuivingen die in onze geseculariseerde samenleving zijn opgetreden in het mens- en maatschappijbeeld, in het kerkbeeld en in het godsbeeld.

Boekgegevens

Hard cover, gebonden, 240 pagina’s full color, formaat 24 x 29,5 cm,
Deel 7 in de Oisterwijkse Historische Reeks,
ISBN  978-90-824154-1-4
Uitgever: Stichting Het Kwartier van Oisterwijk
Het boek is een uitgave in de prestigieuze Oisterwijkse Historische Reeks (OHR) van de Stichting Het Kwartier van Oisterwijk, van heemkundekring De Kleine Meijerij.

Intekenen kan tot 1 augustus 2016

Het boek is tot 1 augustus te koop tegen de speciale intekenprijs van € 15,00 per exemplaar. Na 1 augustus 2016 is de prijs van het boek € 20,00.
Wilt u intekenen stuur dan een mail met uw naam- en adresgegevens naar kwartiervanoisterwijk@hotmail.com of een briefje naar het secretariaat St. Jorisstraat 7, 5056 SB  Berkel-Enschot en maak het verschuldigde bedrag uiterlijk op 1 augustus 2016 over op bankrekening NL41 RABO 0168 9433 44 ten name van Stg. Het Kwartier van Oisterwijk te Oisterwijk o.v.v. ‘Jubileumboek Levenskerk’.

Het boek verschijnt op 21 september 2016.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Wim Weren van de reactie, telefoon 013-5219343 of w.j.c.weren@uvt.nl

Sint Jozef Parochie