Sint Jozef Parochie

Nieuwe werkgroep communicatie St. Jozef

Om alles rondom de website en de communicatie in de parochie St. Jozef goed te laten verlopen is er een werkgroep communicatie in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Als u als vrijwilliger, parochiaan of werkgroep iets op de website wilt laten plaatsen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de werkgroep communicatie.

Er zijn twee vrijwilligers die er voor zorgen dat de website up-to-date blijft.

De webmasters zijn:

  • Toby Dieduksman (H. Joanneskerk)
  • ​Jolanda Franken (H.Lambertuskerk)
Sint Jozef Parochie