Sint Jozef Parochie

Maria Ten Hemelopneming 15 augustus 2016

Maria Ten Hemelopneming
15 augustus 2016

Vieringen in de parochie St. Jozef:

Moergestel:
19.00 u. Openluchtmis bij Mariakapel aan de Oisterwijkseweg in het bos m.m.v. gemengd koor ‘Cantate Domino’, voorafgegaan door een processie door het bos m.m.v. de gilden. Bij slecht weer vindt de viering plaats in de kerk St. Jans Onthoofding.

Haaren:
19.00 u. Eucharistieviering met samenzang in de Lambertuskerk.
 

Sint Jozef Parochie