Sint Jozef Parochie

Levenskerk-lezingen 2016

Lucas met nieuwe ogen leren lezen

Serie van vijf bijbelavonden over de meesterverteller Lucas

In 2016 worden de evangelielezingen in de weekendvieringen vooral ontleend aan het evangelie van Lucas. Dit evangelie is het langste van alle vier en heeft dus ook veel eigen stof. Bovendien loopt het verhaal over Jezus in Lucas door in het boek Handelingen, waar dezelfde schrijver spannende verhalen vertelt over het wel en wee van de eerste christenen. Lucas is een geboren verteller. Hij heeft veel oog voor armen en zondaars. Vrouwen spelen  in zijn boeken een actieve rol.

In het voorjaar van 2016 organiseert de Levenskerk in samenwerking met de vier andere fusieparochies en met de Protestantse Gemeente Oisterwijk een serie Bijbelavonden over dit evangelie. Net als in de afgelopen jaren, toen Matteüs en Johannes op het programma stonden, kiezen we voor een literaire aanpak. In dit geval betekent dit dat we regelmatig uitstapjes maken naar het boek Handelingen, want Lucas’ verhalen over Jezus lijken op zijn verhalen over de eerste christenen, en omgekeerd. Ook letten we op sporen die de twee boeken van Lucas hebben nagelaten in onze moderne cultuur en in de opzet van het kerkelijk jaar.

Deskundige begeleiding

Deze serie Bijbelavonden worden begeleid door professor Wim Weren. Hij heeft als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg onderzoek gedaan naar teksten uit Lucas en was een van de auteurs van de nieuwe KBS-vertaling van Lucas en Handelingen. Iedereen uit Oisterwijk en de verre omgeving is welkom. Liefst jong en oud. 

Het programma

Dinsdag 2 februari: Jezus als dokter en exorcist: harde feiten of pure fictie?
Al twee eeuwen lang liggen wonderverhalen onder vuur. Beschikte Jezus inderdaad over bijzondere vermogens of is het allemaal je reinste symboliek? Lucas, die volgens oude tradities zelf geneesheer was, laat Jezus veel zieken genezen en demonen uitdrijven. Hetzelfde zien we zijn volgelingen doen in Handelingen. Hoe kunnen kerken in onze tijd werk maken van zorg voor kwetsbare en gekwetste mensen? 

Dinsdag 16 februari: Maak de aarde niet tot een dodenrijk. Lessen van Lucas, in vergelijking met de mythe van Orpheus en Eurydice.
Deze avond is gewijd aan voorstellingen van het dodenrijk, de Hades. We vergelijken de parabel over Lazarus en de rijke vrek met de beroemde mythe van Orpheus en Eurydice. De twee verhalen lijken soms sprekend op elkaar, maar nog spannender is het om te ontdekken dat ze hemelsbreed van elkaar verschillen. Als je zou moeten kiezen, waarvoor kies je dan?

Dinsdag 1 maart: Vrouwen als dragers van de gemeenschap in Lucas en Handelingen.
De twee boeken van Lucas vormen samen een kwart van het hele Nieuwe Testament. Opmerkelijk is dat de verteller een grote rol weglegt voor vrouwen. Zij behoren tot de trouwste volgelingen van Jezus en spelen ook vaak een bijzondere rol bij de snelle verbreiding van het jonge christendom over de wereld van toen. Waarin schuilt hun bijzondere talent, en waarom is hun rol al in de tijd van Lucas kleiner gemaakt dan hij in werkelijkheid was?

Dinsdag 15 maart: Aan tafel met mensen van allerlei slag.
Een rode draad in Lucas is dat Jezus mensen van allerlei slag aaneensmeedt door met hen aan tafel te gaan. In totaal telt zijn evangelie zeven va n dergelijke verhalen. Aan tafel wordt niet alleen gegeten en gedronken maar ook intensief gediscussieerd over waarden en normen. Net als in het Symposium van Plato. Deze lijn loopt door in het boek Handelingen. Verrassend is dat ook het laatste avondmaal past in dit geheel en dat er van daar uit een heel nieuw licht valt op de Eucharistie, ‘de maaltijd des Heren’.

Dinsdag 29 maart: Verhalen van Lucas over hemelvaart en de kracht van de Geest.
Lucas is de enige evangelist die verhalen vertelt over Jezus’ hemelvaart en over de uitstorting van de Geest op Pinksteren. Direct na Pasen (in 2016 op 27 en 28 maart) vergelijken we zijn twee verhalen over de hemelvaart met Elia’s hemelreis in het Oude Testament en met de opname in de hemel van vergoddelijkte Romeinse keizers. Wat is het bijzondere van Jezus’ opname in de hemel en waarom is Pinksteren niet zo’n eenmalig gebeuren als we misschien wel denken?

Plaats en tijd

De bijeenkomsten beginnen steeds om 19.30 uur en worden gehouden in de Levenskerk, Le Sage ten Broekstraat 2, 5062 CT Oisterwijk. De bijeenkomsten duren tot uiterlijk 21.45 uur. Halverwege is er een pauze van een klein half uur met koffie en volop gelegenheid voor ontmoeting. 
Op elke avond wordt het onderwerp ingeleid door Wim Weren, maar er wordt ook veel tijd ingeruimd voor zelf ontdekkingen doen in Lucas. Dat doen we in kleine groepen van ca. 5 personen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de bijeenkomsten door de teksten die aan de orde komen, thuis goed door te lezen en daarover enkele richtvragen te beantwoorden. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich tot uiterlijk 19 januari 2016 opgeven voor de cursus. Bij voorkeur per email bij Marian van Mierlo. Eventueel kunt u haar bellen: (013) 528 84 32.
De kosten bedragen € 7,50 per bijeenkomst; gelieve deze op de eerste avond voor de gehele cursus te voldoen. Er zijn minimaal 15 deelnemers nodig om de avonden tot een succes te maken.

Sint Jozef Parochie