Sint Jozef Parochie

De Levenskerk bestaat dit jaar 50 jaar!

In maart 1966 is de Levenskerk-parochie opgericht door bisschop Bekkers en is Ton van Loon benoemd tot (bouw)pastoor van de Levenskerk. In september 1966 is de noodkerk van start gegaan in de toen pas geopende kleuterschool "De Zwaluw".
Dit jubileum wordt op zondag 25 september 2016 gevierd met een jubileum mis om 11.00 uur. Daarna zullen er allerlei feestelijke activiteiten in en rond de Levenskerk zijn, zoals een receptie, een korenreünie, kinderactiviteiten met een speurtocht en een fototentoonstelling.
Op woensdag 21 september 2016 zijn er ’s avonds vanaf 20.00 uur, lezingen; er wordt gezongen en in de pauze is de uitreiking van het eerste exemplaar van het jubileumboek. Aan dit boek wordt nu hard gewerkt door een grote groep auteurs van de Levenskerk. In juni komt de mogelijkheid om dit jubileumboek te bestellen bij voorintekening.
Maandelijks verschijnt er nu een foto in de Nieuwsklok onder de rubriek: "Weet je nog?". Het is dus nuttig om de informatie die gepubliceerd wordt in de Nieuwsklok, de Nieuwsbrief van de Levenskerk en op de website de komende tijd bij te houden.
Alle parochianen van de St. Jozef-parochie zijn hartelijk welkom om dit feest mee te vieren.
Bert Blesgraaf

Sint Jozef Parochie