Sint Jozef Parochie

Heilig jaar van Barmhartigheid

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag ter afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie heeft Paus Franciscus op 8 december 2015 een Heilig jaar van Barmhartigheid afgekondigd. Dit jaar sluit op 20 november 2016 tijdens het Hoogfeest van Christus, de laatste zondag in kerkelijk jaar. In ons Bisdom worden voor jongeren en volwassenen tal van activiteiten georganiseerd rondom dit thema.
U kunt deze vinden op de website van het Bisdom ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over het jaar van Barmhartigheid kunt u vinden op hun eigen website.

Ook in onze parochie zullen we verderop in het jaar een viering organiseren in het kader van het jaar van Barmhartigheid. Meer informatie hierover volgt.

Hier kunt u een gebedskaartje downloaden.

Sint Jozef Parochie