Sint Jozef Parochie

Fotoverslag Palmpaasstokken & Palmzondag

In alle drie de kernen van onze parochie zijn kinderen actief geweest met het maken van Palmpaasstokken in de week voor Palmzondag. Op Palmzondag werd de intocht van Jezus in Jeruzalem in de kerken gevierd. De kinderen mochten in processie met hun Palmpaasstokken mee lopen. 
Hieronder een korte foto-impressie.

H. Lambertuskerk

H. Joanneskerk

Kerk St. Jans Onthoofding

Sint Jozef Parochie