Sint Jozef Parochie

Communievoorbereiding St. Jozef parochie - Oisterwijk

Gezinsochtend in de Levenskerk

Zondag 28 februari was er een gezinsochtend in de Levenskerk met als thema “onderweg naar Pasen”. We begonnen met een gezinsviering in de kerk waarin de aanstaande communicanten meezongen met het kinderkoor onder begeleiding van Marion Bergmans, Corry Rensen en Heike Gonlag en waarin sommige kinderen een taak hadden om kaarsen aan te steken, te lezen of te collecteren. Na afloop van de viering was er koffie, limonade en een broodje voor iedereen, waarna er in groepen catechese werd gegeven. Zo kregen de ouders een film te zien van Father Barron onder begeleiding van de pastoor en werden de kinderen naar leeftijd ingedeeld onder begeleiding van vrijwilligers uit de hele parochie St. Jozef. 

Zie verder voor een indruk van de ochtend de foto’s.

Sint Jozef Parochie