Sint Jozef Parochie

Verslag: Cecilliafeest Kerkkoor H. Lambertuskerk Haaren

Ceciliafeest.

Cecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, Gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers.

De feestdag van de heilige Cecilia is op 22 november.

Het H. Lambertus kerkkoor heeft dit feest zondag j.l. gevierd. Allereerst met een mooie Eucharistieviering. Tijdens deze viering werden Ria Heijkants – Verschuren en Jan Eggenkamp gehuldigd omdat zij 50 jaar in een kerkkoor gezongen hebben. Pastoor Francis reikte namens de Nederlandse St Gregoriusvereniging, waar alle R.K kerkkoren lid van zijn, aan beide jubilarissen de jubileumkaars van deze vereniging uit. In zijn huldigingstoespraak feliciteerde hij hen met deze onderscheiding en dankte hij hen  beiden voor hun inzet voor dit mooie koor.  Na deze huldiging speelde Jeroen Heijkants met zijn accordeon het Ave Maria van Gounod – Bach. Prachtig!  Hij kreeg een spontaan applaus van alle aanwezigen.

Na deze viering ging het koor naar De Michel om dit feest verder te vieren. Hier werd Ria v d Berk – van Nuenen gehuldigd omdat zij 12,5 jaar spontaan en vol overgave de sopraan partij in dit koor meezingt.

Met de muzikale omlijsting van troubadour Willem de Brabander, een hapje en een drankje was het een heel gezellige middag en gaat het koor vol goede moed verder met het verzorgen van de Eucharistievieringen in onze kerk.

Heeft U interesse om met dit koor mee te zingen, neem dan contact op met de secretaresse Nelly v Antwerpen, tel. 0411-621639, of kom gewoon op donderdag avond om 19.30 uur in het parochiehuis kennismaken.

De voorzitter.

Sint Jozef Parochie