Sint Jozef Parochie

Afscheid Joanneszanggroep

Op zondag 12 juni 2016 was het dan zover, ons laatste “optreden” tijdens de H. Mis van 11.00 uur. We hebben de vaste misgezangen uit de Lourdesmis gezongen en verder nog voor ons, en hopelijk ook voor u, dierbare liederen zoals o.a. Veni Jesu. Het voelde vreemd voor ons. Het besluit om te stoppen hebben we al een hele tijd terug gezamenlijk genomen met pijn in ons hart. Wij waren het er over eens dat we een te kwetsbare groep zijn geworden. Met twee sopranen, twee alten, een tenor en een bas inclusief dirigente konden we toch nog vierstemmige liederen zingen. Echter het repertoire hiervoor was ook beperkter geworden. Het viel ons allen te zwaar. Kortom: we gaan stoppen. Toen ik eind 2007 lid van het gemengd koor werd waren we nog met 14 leden. Door de jaren heen zijn er door ziekte, ouderdom en overlijden steeds minder leden gekomen. Toch zijn we steeds door blijven gaan en dat met erg veel plezier. Dit alles onder leiding van onze dirigente Maria Zijlmans, en een tijd lang Marion Bergman als tweede dirigente. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor de manier waarop zij onze repetities en uitvoeringen hebben begeleid. Ook dank aan Joost van Tilburg. Hij was degene die ons meestal op het orgel begeleidde tijdens de H. Mis. Terug naar zondag. Wij werden aangenaam verrast door Kees Schrama met een mooi dankwoord aan ons en als blijk van waardering een leuke bos bloemen. Ik denk dat ik namens ons allen spreek als ik zeg dat we zeer geroerd waren. Ons laatste lied hebben we gezongen met een brok in onze keel. Na de H. Mis hebben we nog vele bedankjes in ontvangst genomen en na de gezamenlijke koffie in de kelder was het dan definitief ten einde. Ik kan wel zeggen dat het vreemd aanvoelde. Maar onze dankbaarheid is groot dat wij toch zo vele jaren tijdens de H. Mis hebben mogen zingen.
Tonny Poirters

Sint Jozef Parochie