Sint Jozef Parochie

Verslag: Driekoningen zingen in Moergestel

Driekoningenzingen in Moergestel

Begunstigd door zonnig winterweer trokken op 6 januari de koninkjes weer zingend door ons dorp. Het begin- en eindpunt van de dag lag bij Park Stanislaus waar vanaf 10 uur de MOV-werkgroep hielp met het knutselen van kronen, sterren en lampionnen , waarna alle groepjes op pad gingen. Het aantal groepen lag met vijf wel wat lager dan in eerdere jaren en daarom past veel waardering voor de ouders, die hun kinderen stimuleerden om deze mooie traditie ook dit jaar voort te zetten. Alle groepen zetten hun beste beentje voor en bij veel huizen werd aangebeld en open gedaan om naar het lied van de koningen te luisteren. De beloning in de vorm van versnaperingen was welverdiend. En de collectebus werd goed bedacht. De groepjes wilden zoveel mogelijk geld ophalen voor de arme kinderen  van pater  Theo  in Bolivia. Een van de groepen had van half elf tot vier uur rond getrokken. Wij willen het meeste van allen ophalen voor pater Theo, lieten ze weten, en dat was heel goed gelukt. Een ander groepje bestond uit Poolse kinderen, een mooi voor- beeld van integratie. 

Na de rondgang was het verzamelen in Park Stanislaus, waar gezongen werd voor de bewoners en waar iedereen  warme chocomel en een eierkoek (met of zonder boon) kreeg toebedeeld.  Voor ieder waren er prijsjes  en de eerste prijs werd bij loting toegekend aan Babette Muys en Lotte en Marieke Hoefnagels. Uiteraard wilden de bewoners niet achterblijven met hun gaven voor pater Theo.  Toen de bussen geteld waren, bleek de opbrengst  
€ 423,60
te bedragen, een heel mooi resultaat. 
 

Sint Jozef Parochie