Sint Jozef Parochie

Verslagje Alpha cursus

Nieuwe Alpha van start in Oisterwijk.
“Hèt moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.”

Zo stond het in het klokje. ‘Er naar toegaan’ is de enige manier om te ervaren wat dat betekent. Dat heb ik afgelopen dinsdag dus gedaan. Het gevolg: de komende weken ga ik weer meedoen. Het was geen klasje christenen die luisterde naar een priester of voorganger. We waren met ongeveer 16 personen. Sommigen kenden elkaar van vorige keren, anderen waren nieuw, zoals ik. Er waren enkele tafels gedekt, elk voor maximaal 6 personen. De maaltijd was goed en lekker; de kennismaking vlot en gezellig.

Toen gingen we naar een zaaltje waar alles klaar stond om onder het genot van koffie of thee over ‘het geloof’ te gaan praten. Ik vind het prettig dat we niet alleen met katholieken zijn. De uitnodiging is ook voor gelovigen van b.v. Anglicaanse, Taizé, Protestantse of andere christelijke kerken. Er is een korte inleiding over het onderwerp; b.v. “Wie is Jezus?”; “wat is geloven” enz. 

Dan begint het gesprek. Die ervaring is voor mij de reden dat ik mee blijf doen. Mede door de maaltijd is het vreemde er al grotendeels vanaf. Ieder vertelt op zijn of haar eigen manier over zijn/haar opvatting, beleving of ervaring. Niks moet. Als je alleen wilt luisteren is dat prima. Als van zelf komen vragen en opmerkingen: “Hoe bedoel je dat?” “Dat voel ik heel anders.” “Kun je een voorbeeld geven?” We luisteren naar elkaar; herkennen gevoelens die anderen laten zien en respecteren verschil van inzicht. Geleidelijk verdwijnen de afstanden, het vertrouwen en de openheid groeit en je wordt een groep. We letten er op dat ieder gelegenheid krijgt om zijn gevoelens met elkaar te delen.

Rond 21.30 uur stoppen we. Drie uur, inclusief de maaltijd, is voldoende.
Heb ik wat geleerd? Geen idee. Veel belangrijker is: “Elkaar op een ontspannen manier leren kennen.”

Wil jij het ook ervaren? Zorg dan dat je aanstaande dinsdag 18.30 uur bij het “Jozef-centrum in Oisterwijk bent, links van de Petruskerk; Kerkstraat 95 A. Aanmelden via: alpha.oisterwijk@gmail.com  De deur staat open.

Jan van Lier.

Sint Jozef Parochie