Sint Jozef Parochie

Update Discipleship Training School: Terug in Nederland

Lieve familie, vrienden en sponsoren! (3 apr 2020)

Op 23 december 2019 landde ik na een half jaar weer in Nederland! De medische Discipleship Training School (DTS) van YWAM Perth (=Youth With A Mission / Jeugd met een Opdracht) , heeft mijn leven volkomen veranderd. 

De eerste drie maanden hadden elke week een ander centraal thema. Thema’s zoals: natuur/karakter van God, vergeving en berouw, vaderhart van God, relaties en Gods hart voor de armen en behoeftigen, zijn in deze weken voorbijgekomen. In deze weken is mijn beeld van God radicaal verandert. De combinatie van de Bijbel induiken en elke dag verdiepende lessen, leerden mij dat God geen boze God is, maar liefdevol, geduldig en genadig. Voor het eerst heb ik Gods stem mogen verstaan, Hem echt mogen ervaren in mijn gebeden en steeds meer in dagelijkse bezigheden. 

Eindelijk begrijp ik de Bijbeltekst in Romeinen: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en welgevallig is. (Rom. 12:1-2). Door God op zo’n nieuwe manier te leren kennen, ben ik zelf verandert, getransformeerd in hoe God mij bedoeld heeft!

In deze drie maanden werden we klaargestoomd voor onze outreach. Een tijd van drie maanden waar evangelisatie centraal stond. Naast evangelisatie gaven we ook lessen met basisgezondheidszorg en pasten dit zelf ook toe waar nodig. Met een team van 10 (5 nationaliteiten!) vertrokken we naar Cambodja, Bangladesh en Nepal. Drie verschillende landen, verschillende culturen en godsdiensten. Tijdens onze reizen hebben we mensen zien genezen, mensen hun leven aan Jezus zien geven en veel les kunnen geven! We hebben God zien doorbreken in mensenlevens en deuren zien openen die we zelf nooit hadden kunnen openen.

Ik wil jullie danken voor alle lieve berichtjes, gebeden en financiële support. Zonder jullie was deze reis niet mogelijk geweest! Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om zo’n reis te maken, maar door de support zijn jullie medeverantwoordelijk voor onderstaande statistieken. Deze zijn bijgehouden zodat we God kunnen prijzen, wat Hij allemaal voor ons gedaan heeft!

•    Leven aan Jezus gegeven: 31 mensen
•    Evangelie vertelt: 1191 mensen
•    Getuigenissen vertelt: 52 mensen
•    Genezingen: 30 mensen
•    Gezondheidszorglessen gegeven aan 1617 mensen, totaal 27,5 uur
•    Gebeden voor mensen in nood: 380 mensen
•    Uren gebed voor mensen/omgeving/landen: 39 uur
•    4 projecten in de gemeenschap gedaan (denk aan opruimen, ondersteunen lokale kerken)
•    Kerk gebouwd: 2 uur
•    19,5 uur geholpen in gezinnen/huizen
•    29 dingen uitgedeeld: variërend van kleding tot voedsel. 

Jullie support is voor mij enorm belangrijk en motiverend geweest. Mocht je het leuk vinden nog meer informatie te ontvangen over dit avontuur, of een keertje persoonlijk met mij te spreken, kun je me altijd bereiken via de email: c.debresser@hotmail.com of op T: 06 - 54 68 26 76


Lieve familie, vrienden en sponsoren! (jan 2020)

8 landen en meer dan 37.000 km verder! Het is even geleden dat jullie van mij gehoord hebben! Ondertussen ben ik al sinds 22 december weer terug in Nederland. De afgelopen weken waren wennen, acclimatiseren en het 'normale' leven weer oppakken. De afgelopen 6 maanden zijn nauwelijks in woorden te beschrijven en zijn levensveranderend geweest. De eerste 3 maanden in Australië is mijn beeld van God met 180 graden gedraaid. Voor het eerst heb ik God als een persoonlijke God mogen ervaren, heb ik Hem mogen horen en mogen zien in mijn leven! Het besef dat God gericht is om een relatie met ieder van ons aan te gaan, en dat ieder van ons gemaakt is om Zijn stem te horen heeft een hele nieuwe dimensie in mijn visie van God gebracht. In de eerste 3 maanden heb ik zoveel nieuwe dingen over God mogen leren. Deze 3 maanden hebben me laten zien dat mijn leven, van met 1 been staan in de wereld en met het andere been in het christendom als religie, geen relatie is met God. God wil meer. Hij wil alles van mij. Voor het eerst heb ik de tekst uit Romeinen mogen begrijpen:
"... In de overtuiging dat onze oude mens met Hem gekruisigd is. Daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer dienstbaar zijn aan de zonde. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde." (Rom 6:6-7)
Nooit heb ik begrepen hoe ik nu mijn kruis op moest nemen en gekruisigd kan zijn met Christus. Hij heeft mij laten zien dat dit het achterlaten is van het oude leven, het achterlaten van slechte gewoonten, van je zondige leven en je 'kruis' opneemt om een heilig leven te leiden. Ik ben geen zondaar, maar mag leven in de vrijheid van God!

Na deze 3 maanden zijn we als outreach team van 10 personen (3 mannen, 7 vrouwen) vertrokken voor 4 weken naar Cambodja, 2,5 week Bangladesh en 4 weken Nepal. De vraag hoe het is geweest, is een ontzettend moeilijke vraag. De ervaringen variëren van ontzettend gaaf tot heel erg zwaar. Een nieuw record van 9 dagen niet douchen (omdat het -12 graden was in Nepal en we niet echt binnen sliepen) tot watergevechten in het tropische Cambodja. Het allerbelangrijkste is: GOD WAS (IS!) MOVING. 
Graag wil ik met jullie 2 mooie getuigenissen delen!

In Cambodja waren we in drietallen huisbezoeken aan het doen in een afgelegen dorpje. Als geluk waren we gecombineerd met een team van YWAM Cambodja, waardoor we per drietal ook iemand in de groep hadden die de taal sprak en zo ook voor ons kon vertalen. We ontmoetten deze vrouw met staar in haar oog. We vertelden haar dat we niks voor haar konden doen, maar dat we geloofden dat Jezus haar wilde genezen. We deelden met haar over wie Jezus was, wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe Hij voor ons aan het kruis is gestorven. Ze was oprecht geraakt en ze liet ons ook voor haar ogen bidden. Terwijl we onze handen op haar ogen legde, vertelde ze, dat ze Jezus alleen zou aannemen als Hij haar zou genezen. We legden onze handen op haar oog en startten met bidden. Na de eerste keer bidden vroegen we aan de vrouw of er al iets veranderd was, we checkten haar oog en, niets. God sprak tot ons als team dat Hij haar wilde genezen, dus vol vertrouwen legden we opnieuw de handen op haar ogen en startten het gebed. Maar ook na de tweede keer niets. God sprak weer dat Hij haar wilde genezen. Opnieuw legden we de handen op haar ogen en opnieuw, niets. Stiekem was het ergens frustrerend, dat deze vrouw Jezus' kracht niet had ervaren. Toch bleef God tegen ons spreken, dat Hij haar zou genezen. We sloten onze tijd met haar af en vervolgenden onze weg door het dorp heen.
Enkele dagen later vertelde het meisje uit mijn drietal, van YWAM Cambodja, dat ze op straat deze mevrouw was tegen gekomen. De vrouw was vol enthousiasme en vertelde haar, dat sinds wij geweest waren, Jezus elke nacht in een droom aan haar verschenen was! Wat een ontzettend gave bevestiging, dat gebed niet zomaar iets is dat op het moment zelf werkt, maar echt iets verandert in iemands leven. Zo ook hebben we deze vrouw opgedragen in Gods handen, in het vertrouwen dat Hij in haar leven aan het werk is en haar geneest (op momenten dat wij het misschien niet zien)!

In Nepal hielden we een brillen kliniek. De oudere mensen uit het dorp waren uitgenodigd om bij ons langs te komen, zodat we hun ogen konden testen en hun een bril op passende sterkte uit konden reiken. In totaal hadden we na 10 weken reizen nog zo'n 95 brillen over, verschillend van +0,25 - +3,50. De brillen waren netjes gesorteerd op sterkte per zak en een gedeelte lag mooi uitgestalt op de veranda. De lage prescriptie glazen bleven er maar uit vliegen. Al snel hadden we nog 2 lage prescripties en daarna nog maar brillen vanaf +2,00 en hoger. Schrik sloeg ons om het hart. Er stonden nog tientallen mensen in de rij en we hadden bijna alleen maar sterke brillen, die waarschijnlijk niet zouden passen. We zijn gaan bidden. Heer, zorg dat we genoeg brillen hebben voor deze mensen, zorg dat we de juiste sterkte brillen voor deze mensen hebben. Met het leeghalen van de zakken hierna bleven we maar lage prescripties vinden (in de vooraf gesorteerde zakken) in verschillende zakken en wonderbaarlijk genoeg hadden alle mensen later op de dag alle sterke prescripties nodig (die we in de 10 weken ervoor maar niet kwijt konden raken omdat ze zo sterk waren). Aan het einde van de dag hebben we maar liefst 88 brillen uitgedeeld aan de mensen en is, op 4 mensen na, iedereen met een juiste bril naar huis gegaan!

En voor mij, op dit moment? God heeft mij geroepen om mijn studie hier in Nederland af te maken en als dokter Zijn licht te gaan verspreiden. In het ziekenhuis is zoveel nood, behoefte aan gebed, hoop en leven! Dus ik loop hier nog wel een tijdje rond!

Nogmaals dank voor alle ondersteuning! Ik ben altijd open voor praatjes/mailtjes/belletjes! Schiet me gerust aan!
De laatste blogs zijn geupdate, als je het nog leuk vind om te lezen!

https://www.polarsteps.com/CarolijndeBresser/1702631-ywam-perth

Sint Jozef Parochie