Sint Jozef Parochie

Moergestel helpt Bolivia

Dit jaar geen TOER MEE vanwege het coronavirus. 

De sponsorfietstocht TOER MEE kan dit jaar niet door gaan om het werk van de Moergestelse pater Theo Raaijmakers te steunen. In Cochabamba (Bolivia) doen zijn scholen erg goed werk bij de opvang van straatjeugd, die hij de gelegenheid geeft een ambacht te leren. Het zou jammer zijn als Theo dit jaar de steun van de Moergestelse mensen zou moeten missen.

Een belangrijk uitgangspunt voor Theo is om jongeren een zo goed mogelijke
opleiding te geven. Dat is de beste manier voor hun persoonlijke ontplooiing en dat draagt bij aan de ontwikkeling van het land. Daarom krijgen jongeren de kans een vakopleiding te volgen. Een aantal jongeren gaat naar de middelbare school en sommigen doen een vervolgstudie op hogeschool of universiteit.
Naast studie en opleiding is er in het project veel aandacht voor gezondheidszorg. Ook voor jonge mensen is een goede gezondheid belangrijk in het leven. Voor het project is veel geld nodig. 

U kunt Theo een steuntje in de rug geven bij dit prachtige project door een bijdrage te doneren op rekeningnr. NL89 RABO 0134 5207 69 ten name van 
Stichting Werk Theo Raaijmakers. Laat Moergestel zijn werk royaal ondersteunen.

Dit jaar zijn 2 alternatieve fietsroutes beschikbaar vanuit Moergestel van 45 km en 25 km.
Deze zijn uit te printen via de website Stichting Werk Theo Raaijmakers. Ook zijn de routes verkrijgbaar op zondag 30 augustus van 10:30-12:30 uur op het St. Jansplein.

Op de foto ziet u Theo met twee afgestudeerde jongeren
 

Sint Jozef Parochie