Sint Jozef Parochie

Knuffelberen achter de ramen, in de meimaand Maria achter onze ramen!

De afgelopen weken werden achter de ramen van veel huizen knuffelberen geplaatst. Zo konden de kinderen op ‘berejacht’ in hun eigen omgeving. Een mooi initiatief, waarbij de jongsten onder ons werden gestimuleerd om eens met andere ogen te kijken naar de huizen in de straat. Nu de meimaand begonnen is en wij wellicht niet in de gelegenheid zullen zijn om een bezoekje te brengen aan Moeder Maria in een of ander bedevaartsoord, wil ik u iets vragen: Zouden wij Maria samen kunnen eren op een andere manier dan met een verre bedevaart?

Van een Vlaamse college kwam het leuke idee dat wij met z’n allen een beeld van Maria, of een afbeelding van haar, achter ons raam zouden zetten. Al dan niet met een bloemetje erbij of een kaarsje? Zou dat ons en anderen niet helpen om in deze Mariamaand ons verbonden te weten met haar? Er zijn genoeg kapelletjes in onze omgeving waar we naartoe kunnen gaan of fietsen. Maar voor diegenen die dat niet kunnen of mogen, zouden we een goed alternatief kunnen bieden door onze ‘raam-bedevaart’.

Op bedevaart gaan heeft weinig te maken met de afstand die je aflegt, maar meer met de ‘afstand’ die je wil overbruggen. Je wil als het ware de aarde met de hemel verbinden. Via Maria, God dichterbij brengen. Juist in deze moeilijke periode hebben we nood aan die verbondenheid. Ook met elkaar! Daarom, ook al kunnen we niet fysiek samen komen om Maria te eren, laat ons dat wel in gedachten en met deze actie doen!

Een warme oproep om in de meimaand een beeltenis van Maria te plaatsen bij ons raam. Zo willen we de moederlijke zorg en liefde van Maria dicht bij de mensen brengen.

Moge Maria, u en allen die lief zijn, bijstaan met haar liefdevolle zorg en bescherming!
 

Sint Jozef Parochie