Sint Jozef Parochie

Nieuwe maatregelen bisdommen mbt coronavirus (COVID-19)

Beste parochianen,

Nederlandse bisschoppen: Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiƫne en gezondheid.

Uitvaarten, huwelijken, dopen: Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Verenigd in gebed: De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars te laten branden. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden van minstens 1,5 meter tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De omstandigheden laten het niet toe om samen de Eucharistie te vieren op zaterdag en zondag. Graag maak ik u attent om op zondag de Eucharistie op de televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO2. Radio Maria zendt elke dag een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ook nodig ik u uit om het Rozenkransgebed te bidden, vertrouwend dat de Moeder Gods beschermend nabij is.

Laten we in ons persoonlijk gebed speciaal denken aan de zieken die getroffen zijn door het virus. Bidden we voor onze artsen, verpleegkundigen en verzorgers die hard moeten werken in risicovolle omstandigheden en voor mensen die voor moeilijke beslissingen staan.

Moge Gods Zegen ons nabij zijn, onder de bescherming van de Moeder Gods.

Pastoor Francis De Meyer

Zie ook alle informatie op de website van het bisdom


Onze bisschop verzoekt de gelovigen om het onderstaande gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

https://www.bisdomdenbosch.nl/

Sint Jozef Parochie