Sint Jozef Parochie

Kerstboodschap

„Vreest niet, want zie…Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.”

Het is nu de donkerste maand van dit bewogen jaar. Weinig tot niets is nog normaal, alles is anders geworden. We moeten leven met dagelijkse nieuwsberichten over corona. Soms met hoop en dan weer vrees, tussen licht en donker. De tijd en het leven worden niet meer ingekleurd door een normaal ritme van uren en dagen. 
Achter al de nieuwsberichten schuilt veel leed, angst, eenzaamheid en onzekerheid. 
Te midden van dit alles zal toch de boodschap van de engelen op die eerste Kerstnacht klinken:

„Vreest niet, want zie … Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.”

Midden in de winter wanneer de duisternis vroeg intreedt, zendt God zijn Zoon naar ons om licht, hoop en vrede te schenken en de weg naar verlossing te tonen. 

Kerstmis 2020 zal heel anders zijn en toch is dit niet helemaal waar. De kerstboodschap is onveranderd: Gods liefde komt ons nabij in Jezus. Het Kind in de kribbe toont ons Gods hoop en licht op de toekomst, „die met ons is tot einde der dagen.” Dat is het hart van Kerstmis.
Het Kind in de kribbe trekt ons weg uit de duisternis van het leven naar Zijn heilig Licht. Hij brengt ons hoop te midden van een wereld van zorg en vrees. Een Licht dat ons mag doen ontbranden, zodat wij licht voor anderen kunnen zijn in de donkere momenten. 

Moge het Christuskind ons hart openen voor de liefdevolle goedheid van God en onze zorgen en angsten wegnemen en moge de liefde, de vrede en de gezondheid ons nabij zijn tijdens Kerstmis.

We wensen u allen van harte een Zalig Kerstfeest! 
Pastoor Francis De Meyer

Sint Jozef Parochie