Sint Jozef Parochie

Afscheid van Jos de koster

In een volle Lambertuskerk namen we afscheid van onze Jos, de koster. Van de pastoor kreeg hij de Jozefspeld opgespeld als dank omdat hij meer dan 25 jaar koster is geweest en voor de vele andere hand- en spandiensten. Ook Mien werd in de bloemetjes gezet. Namens iedereen JOS BEDANKT!!


Beste medeparochianen, 

Na meer dan 25 jaar ga ik stoppen als koster in Haaren. Het is een mooie tijd geweest en ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Koster zijn is niet alleen ter ondersteuning van de H. Mis, het is ook regelmatig klusjes opknappen. In de kerstijd heb ik er altijd voor gezorgd dat de kerststal er stond en zorgde voor de totale aankleding. Ik ben blij dat ik dit altijd met veel voldoening heb mogen doen. Nu er alleen maar een H. Mis op zondag is en wij 4 kosters hebben, is het een mooie tijd om te stoppen. Thuis heb ik ook zo mijn werkzaamheden.
Op de eerste plaats wil ik pastoor Muskens bedanken. Hij was degene die aan mij vroeg of ik koster wilde worden. Hartelijke dank aan alle pastoors waarmee ik gewerkt heb en waar ik een goede band mee heb, speciaal met pastoor De Meyer. Ik hoop dan ook dat hij nog vele jaren pastoor mag zijn van onze St. Jozef parochie. Mijn dank gaat ook uit naar Harry, Frans en Henk waarmee ik heel fijn heb samengewerkt. Ook dank aan alle vrijwilligers, die altijd klaar stonden als ik een beroep op hen deed.
Beste parochianen mijn dank aan jullie voor de gezelligheid, vriendelijkheid en de steun voor ons Mien. Op zondag in de H. Mis zullen we elkaar blijven zien.

Jos Pijnenburg.  

 

Sint Jozef Parochie