Sint Jozef Parochie

Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

Donderdag 21 mei op het Hoogfeest van Onze Lieve Heer Hemelvaart is er een eucharistieviering vanuit de kapel aan de Moergestelseweg.
Deze viering is vanwege de corona maatregelen niet openbaar toegankelijk.
De viering zal worden uitgezonden via MoergestelTV (MTV) op zaterdag 23 mei om 19.00 uur.


Wat vieren wij in de Kerk op donderdag 21 mei?

Veertig dagen na Pasen vieren we elk jaar de Hemelvaart van de Heer. In de Handelingen van de Apostelen vinden we dat gebeuren mooi beschreven. Nadat Jezus aan Zijn apostelen de belofte deed dat de Heilige Geest over hen zou komen, gebeurde het. We lezen: “Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de Hemel stonden te kijken, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken ? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de Hemel hebben zien gaan”. (Hand. 1,9-11) 
Ook in het Lucasevangelie kunnen we een verslag lezen over de Hemelvaart van de Heer: “Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen”. (Lucas 24,50-51)
Op het einde van het Marcusevangelie vinden we ook een verslagje daarover: “Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God”. (Marcus 15,19) 

In navolging van wat de evangelisten schrijven viert de kerk Hemelvaart op de 40ste dag na Pasen. Die dag valt altijd op een donderdag, dit jaar 21 mei. Weer 10 dagen later is het Pinksteren. Dan vieren we de gave van de heilige Geest.  De verrijzenis van Jezus, Zijn Hemelvaart en de zending van de Geest worden gevierd op 3 verschillende momenten, maar zijn in wezen 1: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 

Geloven dat Jezus uit de dood is verrezen en zit aan de rechterhand van de Vader, is een geloofsdaad. De hemelvaart betekent niet dat Jezus weg is. Het betekent eerder dat Jezus nu aanwezig is bij iedereen die zich tot Hem wendt en zijn of haar leven overgeeft aan Zijn missie. Met ons doopsel worden wij uitgenodigd om te leven volgens de geest en het hart van Christus. We moeten een leven in Christus leiden. Dit verreist naleving van de geboden van Christus. Het evangelie is de kaart waarmee we geroepen zijn om ons leven in naastenliefde, dienstbaarheid en barmhartigheid te leiden.

Vanuit de hemel nodigt Jezus ons uit om in Hem te leven. Denk op deze dag eens na over de blijvende en intieme aanwezigheid van onze Heer in uw leven. Weet dat Jezus je uitnodigt om te delen in Zijn missie. Hij wil ieder van ons uitnodigen om ons steentje bij te dragen. Het deel van het plan van de Vader dat aan ieder van ons is toevertrouwd.

Met ieder van ons heeft God een plan. Wat is jouw rol? Hoe stuurt Jezus zijn missie door jou heen?
Denk vandaag over deze vragen na en weet dat Hij u vergezelt. Vanaf Hemelvaart tot het Pinksterfeest nodigt de kerk ons uit om te wachten en te bidden voor de Heilige Geest. De Heer is opgestegen om terug te komen om ons de gave van de Heilige Geest te geven.  Laten we ontvankelijk en volgzaam zijn voor de Heilige Geest door telkens opnieuw naar Hem te verlangen in onze gebeden naar het hoogfeest van Pinksteren.

Sint Jozef Parochie