Sint Jozef Parochie

Bijzondere parochiedag

Zaterdag 15 februari kwamen mensen van verschillende koren en kerken naar het Jozefcentrum voor een speciale dag over koormuziek. De oorsprong van de kerk, oude en nieuwe testament, het tabernakel en mooie verbanden kwamen ter sprake. Later werd er gezongen en als afsluiting werd het geleerde tijdens de eucharistieviering in de Joanneskerk ten gehore gebracht. Em. Pastor Ad Kennis sloot er in zijn preek mooi bij aan.

Wat geweldig dat Heike Gonlag dit op touw gezet heeft!!!
Mensen bij elkaar brengen om opnieuw geïnspireerd te worden!

Sint Jozef Parochie