Sint Jozef Parochie

Bijzonder St Ceciliafeest

Cecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk. De gedenkdag van de heilige is 22 november. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, Gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Zij is beschermheilige voor: kerkmuziek, musici en dichters.

Wij, het kerkkoor, starten dit feest altijd met een Eucharistieviering gevolgd door een gezellige bijeenkomst. Door de corona is dat nu niet mogelijk.
Tijdens de eucharistieviering wordt er nu gezongen en tevens orgel gespeeld door onze dirigent Corné. Speciaal voor deze gelegenheid heeft hij een nieuwe mis gekozen: “Missa in Simplicitate” van Hans Leenders. Deze componist schreef deze eenstemmige mis in april 2020, op het hoogtepunt van de Covid-19 pandemie, om zijn koorleden te bemoedigen, te inspireren en een hart onder de riem te steken. 

Wij hebben i.p.v. een feest alle leden een mooi pakketje bezorgd.
Miet Vermeer is al 40 jaar trouw lid van het kerkkoor en daarom heeft Pastoor Francis haar zondagmiddag onderscheiden met de gouden Gregorius medaille en de daar bijbehorende oorkonde uitgereikt. Van ons koor heeft zij een mooi tinnen kersstalletje van ’t Oude Ambacht ontvangen.

Jan Eggenkamp heeft een bloemetje ontvangen omdat hij 45 jaar lid is.  

Wij hopen en bidden dat iedereen gezond mag blijven en spreken de wens uit dat het weer spoedig mogelijk is de vieringen weer met onze zang te kunnen verrijken.
Het bestuur en dirigent van het kerkkoor.

Met grote waardering ontvangt Miet na het opspelden van de gouden Gregorius medaille de bijbehorende oorkonde.

    

Van het koor mocht zij een mooi tinnen kerststalletje van ’t Oude Ambacht ontvangen. Zij was hier heel blij mee en het kreeg direct een plaatsje op de schouw.

    

En een mooie bos bloemen voor Jan Eggenkamp

De jubilarissen samen op de foto.

Sint Jozef Parochie