Sint Jozef Parochie

Allerheiligen en Allerzielen

De eerste dagen van de maand november staan in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. Deze spirituele dagen in de Kerk moedigen ons aan om na te denken over de schoonheid van ons katholiek geloof en de waardigheid van elke ziel. We hebben allemaal het leven ontvangen van God en we zullen allemaal eens naar God terugkeren.

Allerheiligen geeft ons de gelegenheid om God te danken voor het voorbeeld van alle heiligen in de hemel, degenen die we kennen en degenen die we niet kennen. Als christenen geloven we dat elke ziel in de hemel een heilige is. Er zijn duizenden heiligen in onze kerktraditie, maar er zijn miljoenen in de hemel die we niet kennen. Allerheiligen geeft ons de kans om deze heiligen te eren. Op deze hoogdag vragen wij aan hen dat zij voor ons bidden.

Daags na het feest van Allerheiligen herdenkt de Kerk onze dierbare overledenen, we noemen dat Allerzielen. We staan stil bij onze overledenen. Het is een dag waarop vele mensen naar het graf gaan, een kaarsje opsteken en bij elkaar komen om herinneringen op te halen aan degene die gestorven zijn. Als Sint-Jozef parochie herdenken wij in deze dagen de overledenen van het afgelopen jaar en alle gestorvenen die hun leven met ons hebben gedeeld. We bidden dat zij voor eeuwig mogen leven in Gods Liefde en Licht.

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen zijn de Allerzielenvieringen in onze parochie Sint Jozef op zondagavond en op maandagavond. 

Zegening van de graven komt te vervallen

Op 2 november, Allerzielen, gedenken wij ieder jaar onze dierbare overledenen. Naast de viering in de kerk, is er ook een viering op het kerkhof waarbij de graven gezegend worden. Maar vanwege de flink aangescherpte coronamaatregelen is het niet mogelijk om dit jaar de graven te zegenen. Dit, conform het advies van de Nederlandse bisschoppen. Het pastoraal team.

Sint Jozef Parochie