Sint Jozef Parochie

Afscheid bestuurslid Frans Vermeer

Frans Vermeer heeft inmiddels afscheid genomen als bestuurslid van onze parochie St. Jozef.

18 jaar lang heeft hij zijn talenten ingezet voor de parochie. Vanuit het bestuur van de Petrusparochie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de fusie van de vijf parochies tot de nieuwe parochie Sint Jozef. Na de fusie heeft hij zijn bestuurlijke kwaliteiten voorgezet in het huidige parochiebestuur.

Frans is gekend als een trouw, betrokken en deskundig bestuurslid. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. In de laatste bestuursvergadering heeft pastoor Francis De Meyer hem onderscheiden met de St-Jozefspeld als blijk van waardering.
 

Sint Jozef Parochie