Sint Jozef Parochie

Advent

EEN NIEUW LITURGISCH JAAR... 

Zondag beginnen we een nieuw liturgisch jaar als we de advent ingaan. Het is een tijd van bezinning over de aanwezigheid van Christus in ons dagelijks leven. Het woord "Advent" is ontleend aan het Latijnse woord "Adventus" wat "Komst" betekent. De adventstijd helpt ons niet alleen voor te bereiden op het Kerstfeest, maar ook op de komst van Christus in ons eigen leven.

In onze parochie zijn vrijwilligers druk aan de slag met het maken van adventskransen die een plaats zullen krijgen in onze kerken. De adventskrans symboliseert de komst van de Heiland in onze wereld. De vier kaarsen herinneren er ons aan dat deze tijd vier weken duurt. Het groen van de krans is een symbool van leven en de aanwezigheid van God onder ons. 

Het licht van de vier kaarsen wijst op de geleidelijke opgang naar het volle licht van de Kerstnacht. Het is het teken van Gods licht dat met Kerstmis in de wereld komt. Want Hij is het Licht der wereld.

Rond de takken van de adventskrans wordt een paars lint gewikkeld. Dat paarse lint verwijst naar de liturgische kleur van de advent. De paarse kleur is de kleur van inkeer. We maken het sober, we bezinnen ons over God die Komende is, over de betekenis dat God mens is geworden in Jezus Christus. Kan God ook in mijn leven komen? Zijn er obstakels voor Hem in mijn leven? Kan het Kind Jezus met Kerstmis ook in de kribbe van mijn hart verwelkomd worden?
 

Sint Jozef Parochie