Sint Jozef Parochie

18 jan - 1 febr: Actie Kerkbalans

ACTIE KERKBALANS

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2000 kerken mee aan de actie kerkbalans. Ook de vrijwilligers van de Jozefparochie (Haaren, Moergestel en Oisterwijk) zijn op allerlei manieren actief om geld in te zamelen voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse kerken van Nederland. Zij krijgen geen subsidies en hebben daarom een financiƫle bijdrage nodig van hun leden en ieder ander die, op welke manier dan ook, de kerk een warm hart toedraagt. Jaarlijks vragen wij u daarom gul te geven voor de eigen plaatselijke kerk.

Wilt u uw steentje bijdragen dan kan dat op bankrekeningnummer 
NL56 RABO 0118 1207 00 t.n.v. Sint Jozef parochie o.v.v. actie Kerkbalans (naam kerk)

De gelden van de Kerkbalans worden in de eerste plaats gebruikt voor de pastorale zorg. Samen met de parochianen uit onze geloofsgemeenschap hebben we het afgelopen jaar vele activiteiten ontplooid om onze band met Christus en zijn Kerk levend te houden. We doen dat door middel van eucharistievieringen, kinderwoorddiensten, gebedsdiensten, de voorbereiding op- en het afscheid van een dierbare, de kinder-, tiener- en schoolcatechese, themabijeenkomsten, de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel,  bijbelcursussen, ect. We mogen ons gelukkig prijzen dat vele parochianen hieraan deelnemen en dat iedereen van onze parochieactiviteiten gebruik kan maken. Op de tweede plaats hebben we uw bijdrage hard nodig om de mooie bijzondere kerkgebouwen in onze dorpen in stand te mogen houden. U kunt zich voorstellen dat het onderhoud van deze Rijksmonumenten elk jaar veel geld kost.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een ieder van u te danken voor uw steun, inzet en betrokkenheid. Zonder u kunnen we ons christen-zijn in deze maatschappij niet zichtbaar maken en laten groeien.

Pastoor Francis De Meyer

Hier kunt u de verzonden brief nog eens nalezen 
Deze ligt ook achter in de kerken om mee te nemen.

Sint Jozef Parochie