Sint Jozef Parochie

Verkoop kerststalletjes en kerstkaarten Moergestel

In het weekend van 30 november en 1 december zullen vrijwilligers namens Pater Theo Raaijmakers, na de dienst in Park Stanislaus en de kerk St. Jans Onthoofding weer kerststalletjes en kerstkaarten verkopen. 
De opbrengst komt ten goede aan de projecten van pater Theo in Bolivia.

Sint Jozef Parochie