Sint Jozef Parochie

Uitleg Hongerdoek

Hongerdoek 7 april: vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Op deze vijfde zondag van de Vastentijd naderen we langzaamaan het Hoogfeest van Pasen. We hebben in de Evangelielezing mogen horen dat God ons niet veroordeelt. Maar eerst volgt over een week nog de Goede Week. Opvallend op de hongerdoek is het kruis dat, als teken van het lijden én de verrijzenis van Jezus Christus, de vier scènes op de doek verbindt. Naar het midden toe wordt het kruis steeds meer heldergeel, symbool van het heil en de verzoening door Jezus Christus. Door die belofte van heil en verzoening zijn wij in staat onrecht tegen te gaan, anderen te helpen en samen met hen te bouwen aan een meer menswaardige samenleving. Dat geldt hier voor onze eigen omgeving, ons eigen land, maar dat geldt ook wereldwijd. Samen met mensen in Afrika of waar ook ter wereld kunnen we vanuit het geloof in het kruis en in het leven werken aan een wereld waar gerechtigheid heerst voor iedereen


Hongerdoek 31 maart: vierde zondag van de Veertigdagentijd

In deze scène (rechtsboven) zien we het Laatste Avondmaal. In de Eucharistie vi eren we opnieuw dat avondmaal, stellen we Christus present als de Bron van ons leven door brood en wijn met elkaar te delen. Zoals deze scène is afgebeeld, is Jezus niet gezeten tussen de apostelen, maar tussen de minsten en armsten van deze wereld, de uitgestotenen en uitgeslotenen, de zieken en gehandicapten. Met hen deelt Hij het brood, deelt Hij zijn Lichaam. De kerk is de bondgenoot van de armen, de bisschop wast de voeten van één van hen. Paus Franciscus geeft op Witte Donderdag het goede voorbeeld. Steeds opnieuw kiest God voor de minsten, in Afrika en overal op deze wereld. Het zij de verloren zonen en dochters van de huidige tijd, waarvoor de goede boodschap, waarvoor het Evangelie bij voorkeur bestemd is. Ook wij moeten dat als christenen, als gelovigen in Jezus en God, steeds opnieuw en wereldwijd waarmaken. Ita missa est, is de laatste uitspraak van de priester tijdens de mis in het Latijn. “Gaat heen, dit (in casu het delen van brood en wijn) is jullie opdracht”. Het blijft onze opdracht, ook in deze complexe en mondiale wereld, in het dagelijks leven waar te maken wat we hebben gevierd!

Hongerdoek 24 maart: derde zondag van de Veertigdagentijd


Rechts beneden zien we lachende kinderen, zittend op de tafel. Hun voetjes spelen met het graan dat overvloedig groeit. Dit is het beeld van het Koninkrijk Gods zoals ons dat door Jezus is beloofd en zoals zijn handelen daarvan al een afspiegeling is geweest: het Rijk waarin geen armoede, honger en dorst meer is, waar mensen elkaar respecteren en in hun waardigheid laten en in zusterlijke en broederlijke gemeenschap met elkaar zijn verbonden. De belofte van het Rijk Gods geeft ons een perspectief, geeft richting aan ons streven naar gerechtigheid en vrede voor iedereen, hier, in Afrika of waar ook ter wereld. Dat perspectief moeten we leren zien, onze ogen moeten opengaan voor de mogelijkheden die we in huis hebben om, al aanmodderend, stappen te zetten op weg naar dat Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Want dat Koninkrijk Gods kan slechts als belofte waarheid worden als we hier en nu en voor alle mensen op deze wereld bereid zijn om er werk van te maken, om er onze bijdrage aan te leveren.


Hongerdoek 17 maart: tweede zondag van de Veertigdagentijd

Links boven zien we de tafel, met daarop twee vissen. Een vrouw in de menigte draagt een brood naar de tafel toe. De wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging staat op het punt te beginnen: daar waar mensen delen met elkaar, heeft nooit iemand te weinig. De glans van Jezus in zijn Heerlijkheid zoals op de berg Tabor straalt af op mensen en tafel. We zien de gloed op de tafel en oplichten op het gezicht van de jongen die hoopvol richting tafel én Jezus kijkt. We zien de gloed ook op de kleding van de vele mensen die verwachtingsvol naar voren komen, naar de tafel toe. Voor Jezus’ leerlingen was het een niet op te lossen probleem: 5000 hongerige mensen te eten te geven. “We sturen ze weg, dan zijn we af van het probleem”, dachten ze. Maar Jezus vraagt heel pragmatisch: “Hoeveel broden hebben jullie?” Laten we gewoon beginnen met de mogelijkheden die we hebben, al lijkt het niet veel.
Door te delen met elkaar, door solidair te zijn, stellen we Jezus Christus present. Ubi caritas et amor, ibi Deus, zegt de oude Latijnse spreuk: waar liefde en genegenheid heersen, daar is God. De problemen van honger en armoede op deze wereld zijn groot, er is nauwelijks zicht op een oplossing.
Ook aan ons stelt Jezus die vraag: “Hoeveel broden hebben jullie?”


Hongerdoek 10 maart: eerste zondag van de Veertigdagentijd

In deze scene zijn mensen duidelijk gezwicht voor de duivelse verleidingen. Ze hebben eten in overvloed, zijn opgesmukt met de sieraden van een overweldigende en niets ontziende rijkdom, militairen bewaken deze rijkdom, want delen met de armen is er niet bij. Sterker nog, de rijkdom is verkregen ten koste van de armen. Mensen die lijden en arm zijn, zijn de broeders en zusters van de lijdende Christus. Op de achtergrond zien we de drie kruizen van Golgotha. De armen steken hun handen in wanhoop omhoog zoals ooit ook de arme Lazarus, bedekt met zweren, zijn arm uitstrekte naar zijn rijke buurman voor een aalmoes. Die weigerde van zijn rijkdom een klein deel af te staan, laat staan die rijkdom te delen. In de hemel, in Abrahams schoot, blijken de rollen omgedraaid.


 

Sint Jozef Parochie