Sint Jozef Parochie

Palmzondag

Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de Vastentijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag herdenken we dat Jezus, een paar dagen vóór Zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem wordt binnengehaald als hun nieuwe Koning.

De Eucharistieviering van Palmzondag opent met het Evangelie van de intocht in Jeruzalem en met de zegening van palmtakken. Daarop volgt een processie met gezangen die herinneren aan het volk dat “Hosanna” riep en Jezus met gejuich in de stad binnenhaalde. Dezelfde mensen die op zondag “Hosanna” riepen, zullen op vrijdag roepen “kruisig Hem”. Op Palmzondag horen we ook het hele lijdensverhaal van Jezus; dat zal nogmaals gebeuren in de viering van Goede Vrijdag. Na de viering worden de gezegende palmtakken thuis achter de kruisbeelden gestoken ter ere van Christus die de dood zal overwinnen.

In alle kerken van onze Jozefparochie zullen tijdens de vieringen op zaterdag en zondag de palmtakken worden gewijd. In Haaren zullen tijdens de gezinsviering op de zaterdagavond de kinderen met hun palmpaasstokken in processie door de kerk gaan. Ook in In de Petruskerk zal de Eucharistieviering op zondag aanvangen met een palmprocessie, waarin de kinderen met hun palmpaasstokken mogen meelopen.

U bent van harte welkom om het begin van de Goede Week samen met ons vieren!
 

Sint Jozef Parochie