Sint Jozef Parochie

Palmpasen stok

PALMPASENSTOK:

Wat betekent het allemaal?

KRUIS: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.
WIT: Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis, maar daarna opgestaan uit de dood.
RODE PUNTJES: Kruiswonden van Jezus op het kruis, in zijn handen, voeten en zij.
HAAN: Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en verloochende Hem tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus al tevoren aan Petrus had voorspeld. Petrus werd heel verdrietig toen hij besefte dat hij net had gedaan alsof hij Jezus niet kende. Gelukkig is hij na de verrijzenis van Jezus veel moediger geworden en zelfs door Jezus aangewezen als de leider van de apostelen. 
12 PELPINDA’S: Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus.
30 NIB-ITS: Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en kreeg daarvoor 30 zilverlingen (geldstukken).
HARTJE: Dit vertelt ons dat Jezus van ieder mens houdt en dat hij uit liefde voor ons zijn leven heeft gegeven op het kruis.
GEEL: Geel is de kleur van de kerk. Hiermee is het kruis versierd.
SLEUTEL: Jezus maakt door te sterven aan het kruis voor ons de weg naar de hemel open. 
PALMTAKJE: Dit takje doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. Ze zongen toen: ”Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als  ereteken van de overwinning van Jezus op de dood. 

Sint Jozef Parochie