Sint Jozef Parochie

Oud en vreemd collectegeld parochie St. Jozef

In de collecteschalen vinden wij geregeld oud Nederlands geld en buitenlandse munten. De parochie heeft deze de laatste jaren verzameld en afgelopen dinsdag hebben we deze munten officieel overhandigd aan de Lions Club Oisterwijk. De Lions Club heeft ieder jaar een vreemd geld actie, om middels het ophalen van deze gelden staaroperaties in Nepal te kunnen realiseren. Zij leveren deze centraal in en genereren hier weer euro’s voor. Zo krijgt dit geld een mooie bestemming en kunnen er hopelijk weer meer mensen geholpen worden zodat zij weer kunnen zien.

Op de foto van links naar rechts: Krit de Beer, Peter Brands, Vincent te Plate en Sandra Hoefnagels.

Sint Jozef Parochie