Sint Jozef Parochie

Missiewerk Sander Kesseler

Wát was het fijn dat wij hulp hebben gekregen van missionaris Sander Kesseler vanwege de afwezigheid van pastor Ad Verest. Sander is nu weer naar Oeganda. Dat de school voor beroepsopleiding (die nog niet zo lang in gebruik was) in het vluchtelingenkamp vorige week door bliksem vernield is, is wel heel slecht nieuws!  Het zou toch mooi zijn om op de valreep van de missiemaand nog wat geld over te maken voor het vluchtelingenkamp, ook als dank aan Sander voor zijn inzet in onze parochie,  banknummer: NL97 RABO 0138 9030 85 t.n.v St. Jozef o.v.v. brand Sander. Alvast veel dank!

In afgelopen maanden zijn er veel spullen (zoals liturgisch materiaal, computers, medische materiaal, schoolmateriaal, kleding ...) verzameld voor Oeganda. Een parochiaan kon er voor zorgen dat de 400kg materialen met het vliegtuig goed in Oeganda aankwamen! Hulde!

Wat is er allemaal meegegaan naar Oeganda

Liturgisch Vaatwerk, geschonken door Mgr. de Korte
Tabernakel voor de Kathedraal in Gulu, geschonken door de zusters Karmelitessen uit Blankenberge
Nieuwe mijters voor de aartsbisschop Odama, gemaakt en geschonken door zusters uit Frankrijk
1000 rozenkransen voor het vluchtelingenkamp en voor de 700 vormelingen in de parochie Kitgum, gemaakt en geschonken door parochianen uit Moergestel
Daarnaast is er ook medisch materiaal meegegaan voor de St. Jozef ziekenhuis in Kitgum en kleding en computers voor het vluchtelingen kamp

Namens Sander hartelijk dank voor alles

 

Sint Jozef Parochie