Sint Jozef Parochie

Mededeling

In het pastorale team heeft Dorris Rijnen, als pastoraal assistente, aangegeven met haar werkzaamheden te stoppen. Wij betreuren haar vertrek en danken haar voor haar enorme betrokkenheid en inzet voor de parochie. De werkgroepen die gecoördineerd werden door Dorris, zullen binnenkort benaderd worden door pastoor Francis De Meyer ten behoeve van de continuïteit.

Het parochiebestuur.

Sint Jozef Parochie